210 8827955
6944705000
6944880923

Πλαστικά Χτένια

Κωδικός:

Χτένια πλαστικά σε διαφορετικά μήκη και με διαφορετικές πυκνότητες δοντιών.

Τα πλαστικά χτένια της Kromski κατασκευάζονται σε μήκη 10, 20, 40, 60 & 80 εκατοστά, και σε πυκνότητα 5, 8, 10 & 12 δοντιών ανά ίντσα.

Πλαστικά Χτένια

Πλαστικά Χτένια

Κωδικός:

Χτένια πλαστικά σε διαφορετικά μήκη και με διαφορετικές πυκνότητες δοντιών.

Τα πλαστικά χτένια της Kromski κατασκευάζονται σε μήκη 10, 20, 40, 60 & 80 εκατοστά, και σε πυκνότητα 5, 8, 10 & 12 δοντιών ανά ίντσα.