210 8827955
6944705000
6944880923

Τρόποι παραγγελίας προϊόντων

Οι παραγγελίες δίνονται τηλεφωνικά στο 210-8827955 πρωινές ώρες (9:30 έως 14:00) ή στα κινητά 6944705000 και 6944880923 (από τις 14:00 και έως τις 19:00)