210 8827955
6944705000
6944880923

Παραδοσιακά χτένια

Κωδικός: 3020060-3120200

Η Toika κατασκευάζει χτένια για περισσότερα από 110 χρόνια. Σήμερα τα χτένια της κατασκευάζονται είτε από χάλυβα, είτε από ανοξείδωτο ατσάλι, και εξακολουθούν να γίνονται με τον παραδοσιακό τρόπο κατασκευής χρησιμοποιώντας τα καλύτερα υλικά. Ένα ειδικά επεξεργασμένο νήμα χρησιμοποιείται ως σύνδεσμος στην κατασκευή των χτενιών για να κρατάει τα δόντια στην θέση τους. Το ύψος των χτενιών είναι 11,7 εκατοστά. Τα χτένια περιβάλλονται από πλαστικό πλαίσιο κι έτσι προστατεύονται από την σκόνη και την υγρασία κατά την μεταφορά και την φύλαξη. Η επιλογή ενός χτενιού θα πρέπει να γίνεται βάση του μήκους του χτενιού και τον κωδικό αριθμό του. Ο κωδικός αυτός αριθμός αντιστοιχεί στον αριθμό των δοντιών ανά 10 εκατοστά. Ο τιμοκατάλογος που εμφανίζεται αναφέρεται στις τιμές των χτενιών που είναι κατασκευασμένα από χάλυβα, τα χτένια από ανοξείδωτο ατσάλι έχουν επιβάρυνση 50%.

Παραδοσιακά χτένια
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τιμοκατάλογος

Παραδοσιακά χτένια

Κωδικός: 3020060-3120200

Η Toika κατασκευάζει χτένια για περισσότερα από 110 χρόνια. Σήμερα τα χτένια της κατασκευάζονται είτε από χάλυβα, είτε από ανοξείδωτο ατσάλι, και εξακολουθούν να γίνονται με τον παραδοσιακό τρόπο κατασκευής χρησιμοποιώντας τα καλύτερα υλικά. Ένα ειδικά επεξεργασμένο νήμα χρησιμοποιείται ως σύνδεσμος στην κατασκευή των χτενιών για να κρατάει τα δόντια στην θέση τους. Το ύψος των χτενιών είναι 11,7 εκατοστά. Τα χτένια περιβάλλονται από πλαστικό πλαίσιο κι έτσι προστατεύονται από την σκόνη και την υγρασία κατά την μεταφορά και την φύλαξη. Η επιλογή ενός χτενιού θα πρέπει να γίνεται βάση του μήκους του χτενιού και τον κωδικό αριθμό του. Ο κωδικός αυτός αριθμός αντιστοιχεί στον αριθμό των δοντιών ανά 10 εκατοστά. Ο τιμοκατάλογος που εμφανίζεται αναφέρεται στις τιμές των χτενιών που είναι κατασκευασμένα από χάλυβα, τα χτένια από ανοξείδωτο ατσάλι έχουν επιβάρυνση 50%.

Οι κωδικοί αριθμοί για τα χτένια (δόντια/10 εκατοστά) είναι :

Νο 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110 και 120

Τα κοινά μήκη είναι 60, 70, 80, 90, 100 ,110, 120, 130, 140, 150, 160, 185, και 200 εκατοστά

Κωδικός Χτένια Νο 20, 25, 30 & 35 (δόντια/10εκατ.)  
3020060 60 εκατοστά 67,00 €
3020070 70 εκατοστά 73,00 €
3020080 80 εκατοστά 81,00 €
3020100 100 εκατοστά 92,00 €
3020110 110 εκατοστά 107,00 €
3020120 120 εκατοστά 112,00 €
3020130 130 εκατοστά 116,00 €
3020140 140 εκατοστά 134,00 €
3020150 150 εκατοστά 140,00 €
3020160 160 εκατοστά 154,00 €
3020185 185 εκατοστά 176,00 €
3020200 200 εκατοστά 189,00€
     
Κωδικός Χτένια Νο 40, 45 & 50 (δόντια/10εκατ.)  
3040060 60 εκατοστά 76,00 €
3040070 70 εκατοστά 84,00 €
3040070 80 εκατοστά 97,00 €
3040100 100 εκατοστά 107,00 €
3040110 110 εκατοστά 124,00 €
3040120 120 εκατοστά 129,00 €
3040140 130 εκατοστά 132,00 €
3020140 140 εκατοστά 155,00 €
3040150 150 εκατοστά 160,00 €
3040160 160 εκατοστά 178,00 €
3040185 185 εκατοστά 205,00 €
3040200 200 εκατοστά 221,00€
     
Κωδικός Χτένια Νο 60 & 70 (δόντια/10εκατ.)  
3060060 60 εκατοστά 84,00 €
3060070 70 εκατοστά 96,00 €
3060080 80 εκατοστά 104,00 €
3060100 100 εκατοστά 113,00 €
3060110 110 εκατοστά 132,00 €
3060120 120 εκατοστά 137,00 €
3060130 130 εκατοστά 143,00 €
3060140 140 εκατοστά 164,00 €
3060150 150 εκατοστά 170,00 €
3060160 160 εκατοστά 189,00 €
3060185 185 εκατοστά 218,00 €
3060200 200 εκατοστά 234,00€
     
Κωδικός Χτένια Νο 80 & 90 (δόντια/10εκατ.)  
3080060 60 εκατοστά 94,00 €
3080070 70 εκατοστά 105,00 €
3080080 80 εκατοστά 115,00 €
3080100 100 εκατοστά 128,00 €
3080110 110 εκατοστά 148,00 €
3080120 120 εκατοστά 155,00 €
3080130 130 εκατοστά 164,00 €
3080140 140 εκατοστά 187,00 €
3080150 150 εκατοστά 192,00 €
3080160 160 εκατοστά 215,00 €
3080185 185 εκατοστά 245,00 €
3080200 200 εκατοστά 264,00€
     
Κωδικός Χτένια Νο 100 (δόντια/10εκατ.)  
3100060 60 εκατοστά 102,00 €
3100070 70 εκατοστά 116,00 €
3100080 80 εκατοστά 128,00 €
3100100 100 εκατοστά 142,00 €
3100110 110 εκατοστά 166,00 €
3100120 120 εκατοστά 172,00 €
3100130 130 εκατοστά 196,00 €
3100140 140 εκατοστά 208,00 €
3100150 150 εκατοστά 215,00 €
3100160 160 εκατοστά 239,00 €
3100185 185 εκατοστά 274,00 €