210 8827955
6944705000
6944880923

Παραδοσιακά χτένια

Κωδικός: 3020060-3120200

Η Toika κατασκευάζει χτένια για περισσότερα από 110 χρόνια. Σήμερα τα χτένια της κατασκευάζονται είτε από χάλυβα, είτε από ανοξείδωτο ατσάλι, και εξακολουθούν να γίνονται με τον παραδοσιακό τρόπο κατασκευής χρησιμοποιώντας τα καλύτερα υλικά. Ένα ειδικά επεξεργασμένο νήμα χρησιμοποιείται ως σύνδεσμος στην κατασκευή των χτενιών για να κρατάει τα δόντια στην θέση τους. Το ύψος των χτενιών είναι 11,7 εκατοστά. Τα χτένια περιβάλλονται από πλαστικό πλαίσιο κι έτσι προστατεύονται από την σκόνη και την υγρασία κατά την μεταφορά και την φύλαξη. Η επιλογή ενός χτενιού θα πρέπει να γίνεται βάση του μήκους του χτενιού και τον κωδικό αριθμό του. Ο κωδικός αυτός αριθμός αντιστοιχεί στον αριθμό των δοντιών ανά 10 εκατοστά.

Παραδοσιακά χτένια
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τιμοκατάλογος

Παραδοσιακά χτένια

Κωδικός: 3020060-3120200

Η Toika κατασκευάζει χτένια για περισσότερα από 110 χρόνια. Σήμερα τα χτένια της κατασκευάζονται είτε από χάλυβα, είτε από ανοξείδωτο ατσάλι, και εξακολουθούν να γίνονται με τον παραδοσιακό τρόπο κατασκευής χρησιμοποιώντας τα καλύτερα υλικά. Ένα ειδικά επεξεργασμένο νήμα χρησιμοποιείται ως σύνδεσμος στην κατασκευή των χτενιών για να κρατάει τα δόντια στην θέση τους. Το ύψος των χτενιών είναι 11,7 εκατοστά. Τα χτένια περιβάλλονται από πλαστικό πλαίσιο κι έτσι προστατεύονται από την σκόνη και την υγρασία κατά την μεταφορά και την φύλαξη. Η επιλογή ενός χτενιού θα πρέπει να γίνεται βάση του μήκους του χτενιού και τον κωδικό αριθμό του. Ο κωδικός αυτός αριθμός αντιστοιχεί στον αριθμό των δοντιών ανά 10 εκατοστά.

Οι κωδικοί αριθμοί για τα χτένια (δόντια/10 εκατοστά) είναι :

Νο 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110 και 120

Τα κοινά μήκη είναι 60, 70, 80, 90, 100 ,110, 120, 130, 140, 150, 160, 185, και 200 εκατοστά

Κωδικός Χτένια Νο 20, 25, 30 & 35 (δόντια/10εκατ.)  
3020060 60 εκατοστά 57,00 €
3020070 70 εκατοστά 63,00 €
3020080 80 εκατοστά 68,00 €
3020100 100 εκατοστά 76,00 €
3020110 110 εκατοστά 84,00 €
3020120 120 εκατοστά 89,00 €
3020140 140 εκατοστά 106,00 €
3020150 150 εκατοστά 109,00 €
3020160 160 εκατοστά 122,00 €
3020185 185 εκατοστά 143,00 €
3020200 200 εκατοστά 156,00 €
     
     
Κωδικός Χτένια Νο 40, 45 & 50 (δόντια/10εκατ.)  
3040060 60 εκατοστά 65,00 €
3040070 70 εκατοστά 71,00 €
3040070 80 εκατοστά 80,00 €
3040100 100 εκατοστά 88,00 €
3040110 110 εκατοστά 101,00 €
3040120 120 εκατοστά 104,00 €
3040140 140 εκατοστά 122,00 €
3020150 150 εκατοστά 125,00 €
3040160 160 εκατοστά 144,00 €
3040185 185 εκατοστά 162,00 €
3040200 200 εκατοστά 172,00 €
     
     
Κωδικός Χτένια Νο 60 & 70 (δόντια/10εκατ.)  
3060060 60 εκατοστά 71,00 €
3060070 70 εκατοστά 79,00 €
3060080 80 εκατοστά 87,00 €
3060100 100 εκατοστά 95,00 €
3060110 110 εκατοστά 108,00 €
3060120 120 εκατοστά 111,00 €
3060140 140 εκατοστά 132,00 €
3060150 150 εκατοστά 135,00 €
3060160 160 εκατοστά 162,00 €
3060185 185 εκατοστά 185,00 €
3060200 200 εκατοστά 193,00 €
     
     
Κωδικός Χτένια Νο 80 & 90 (δόντια/10εκατ.)  
3080060 60 εκατοστά 77,00 €
3080070 70 εκατοστά 85,00 €
3080080 80 εκατοστά 98,00 €
3080100 100 εκατοστά 106,00 €
3080110 110 εκατοστά 122,00 €
3080120 120 εκατοστά 127,00 €
3080140 140 εκατοστά 151,00 €
3080150 150 εκατοστά 156,00 €
3080160 160 εκατοστά 173,00 €
3080185 185 εκατοστά 207,00 €
3080200 200 εκατοστά 215,00 €
     
     
Κωδικός Χτένια Νο 100 (δόντια/10εκατ.)  
3100060 60 εκατοστά 87,00 €
3100070 70 εκατοστά 100,00 €
3100080 80 εκατοστά 111,00 €
3100100 100 εκατοστά 117,00 €
3100110 110 εκατοστά 132,00 €
3100120 120 εκατοστά 135,00 €
3100140 140 εκατοστά 157,00 €
3100150 150 εκατοστά 160,00 €
3100160 160 εκατοστά 185,00 €
3100185 185 εκατοστά 213,00 €
3100200 200 εκατοστά 221,00 €