210 8827955
6944705000
6944880923

Παραδοσιακά χτένια

Κωδικός: 3020060-3120200

Η Toika κατασκευάζει χτένια για περισσότερα από 110 χρόνια. Σήμερα τα χτένια της κατασκευάζονται είτε από χάλυβα, είτε από ανοξείδωτο ατσάλι, και εξακολουθούν να γίνονται με τον παραδοσιακό τρόπο κατασκευής χρησιμοποιώντας τα καλύτερα υλικά. Ένα ειδικά επεξεργασμένο νήμα χρησιμοποιείται ως σύνδεσμος στην κατασκευή των χτενιών για να κρατάει τα δόντια στην θέση τους. Το ύψος των χτενιών είναι 11,7 εκατοστά. Τα χτένια περιβάλλονται από πλαστικό πλαίσιο κι έτσι προστατεύονται από την σκόνη και την υγρασία κατά την μεταφορά και την φύλαξη. Η επιλογή ενός χτενιού θα πρέπει να γίνεται βάση του μήκους του χτενιού και τον κωδικό αριθμό του. Ο κωδικός αυτός αριθμός αντιστοιχεί στον αριθμό των δοντιών ανά 10 εκατοστά.

Παραδοσιακά χτένια
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τιμοκατάλογος

Παραδοσιακά χτένια

Κωδικός: 3020060-3120200

Η Toika κατασκευάζει χτένια για περισσότερα από 110 χρόνια. Σήμερα τα χτένια της κατασκευάζονται είτε από χάλυβα, είτε από ανοξείδωτο ατσάλι, και εξακολουθούν να γίνονται με τον παραδοσιακό τρόπο κατασκευής χρησιμοποιώντας τα καλύτερα υλικά. Ένα ειδικά επεξεργασμένο νήμα χρησιμοποιείται ως σύνδεσμος στην κατασκευή των χτενιών για να κρατάει τα δόντια στην θέση τους. Το ύψος των χτενιών είναι 11,7 εκατοστά. Τα χτένια περιβάλλονται από πλαστικό πλαίσιο κι έτσι προστατεύονται από την σκόνη και την υγρασία κατά την μεταφορά και την φύλαξη. Η επιλογή ενός χτενιού θα πρέπει να γίνεται βάση του μήκους του χτενιού και τον κωδικό αριθμό του. Ο κωδικός αυτός αριθμός αντιστοιχεί στον αριθμό των δοντιών ανά 10 εκατοστά.

Οι κωδικοί αριθμοί για τα χτένια (δόντια/10 εκατοστά) είναι :

Νο 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110 και 120

Τα κοινά μήκη είναι 60, 70, 80, 90, 100 ,110, 120, 130, 140, 150, 160, 185, και 200 εκατοστά

Κωδικός Χτένια Νο 20, 25, 30 & 35 (δόντια/10εκατ.)  
3020060 60 εκατοστά 53,00 €
3020070 70 εκατοστά 61,00 €
3020080 80 εκατοστά 66,00 €
3020100 100 εκατοστά 71,00 €
3020110 110 εκατοστά 82,00 €
3020120 120 εκατοστά 85,00 €
3020140 140 εκατοστά 100,00 €
3020150 150 εκατοστά 106,00 €
3020160 160 εκατοστά 120,00 €
3020185 185 εκατοστά 139,00 €
3020200 200 εκατοστά 150,00 €
     
     
Κωδικός Χτένια Νο 40, 45 & 50 (δόντια/10εκατ.)  
3040060 60 εκατοστά 61,00 €
3040070 70 εκατοστά 69,00 €
3040070 80 εκατοστά 77,00 €
3040100 100 εκατοστά 83,00 €
3040110 110 εκατοστά 95,00 €
3040120 120 εκατοστά 98,00 €
3040140 140 εκατοστά 114,00 €
3020150 150 εκατοστά 117,00 €
3040160 160 εκατοστά 139,00 €
3040185 185 εκατοστά 159,00 €
3040200 200 εκατοστά 165,00 €
     
     
Κωδικός Χτένια Νο 60 & 70 (δόντια/10εκατ.)  
3060060 60 εκατοστά 64,00 €
3060070 70 εκατοστά 73,00 €
3060080 80 εκατοστά 81,00 €
3060100 100 εκατοστά 86,00 €
3060110 110 εκατοστά 99,00 €
3060120 120 εκατοστά 101,00 €
3060140 140 εκατοστά 118,00 €
3060150 150 εκατοστά 123,00 €
3060160 160 εκατοστά 150,00 €
3060185 185 εκατοστά 171,00 €
3060200 200 εκατοστά 178,00 €
     
     
Κωδικός Χτένια Νο 80 & 90 (δόντια/10εκατ.)  
3080060 60 εκατοστά 72,00 €
3080070 70 εκατοστά 83,00 €
3080080 80 εκατοστά 93,00 €
3080100 100 εκατοστά 97,00 €
3080110 110 εκατοστά 112,00 €
3080120 120 εκατοστά 115,00 €
3080140 140 εκατοστά 138,00 €
3080150 150 εκατοστά 143,00 €
3080160 160 εκατοστά 162,00 €
3080185 185 εκατοστά 187,00 €
3080200 200 εκατοστά 194,00 €
     
     
Κωδικός Χτένια Νο 100 (δόντια/10εκατ.)  
3100060 60 εκατοστά 78,00 €
3100070 70 εκατοστά 91,00 €
3100080 80 εκατοστά 103,00 €
3100100 100 εκατοστά 107,00 €
3100110 110 εκατοστά 118,00 €
3100120 120 εκατοστά 123,00 €
3100140 140 εκατοστά 141,00 €
3100150 150 εκατοστά 145,00 €
3100160 160 εκατοστά 174,00 €
3100185 185 εκατοστά 194,00 €
3100200 200 εκατοστά 200,00 €