210 8827955
6944705000
6944880923

Παραδοσιακά χτένια

Κωδικός: 3020060-3120200

Η Toika κατασκευάζει χτένια για περισσότερα από 110 χρόνια. Σήμερα τα χτένια της κατασκευάζονται είτε από χάλυβα, είτε από ανοξείδωτο ατσάλι, και εξακολουθούν να γίνονται με τον παραδοσιακό τρόπο κατασκευής χρησιμοποιώντας τα καλύτερα υλικά. Ένα ειδικά επεξεργασμένο νήμα χρησιμοποιείται ως σύνδεσμος στην κατασκευή των χτενιών για να κρατάει τα δόντια στην θέση τους. Το ύψος των χτενιών είναι 11,7 εκατοστά. Τα χτένια περιβάλλονται από πλαστικό πλαίσιο κι έτσι προστατεύονται από την σκόνη και την υγρασία κατά την μεταφορά και την φύλαξη. Η επιλογή ενός χτενιού θα πρέπει να γίνεται βάση του μήκους του χτενιού και τον κωδικό αριθμό του. Ο κωδικός αυτός αριθμός αντιστοιχεί στον αριθμό των δοντιών ανά 10 εκατοστά.

Παραδοσιακά χτένια
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τιμοκατάλογος

Παραδοσιακά χτένια

Κωδικός: 3020060-3120200

Η Toika κατασκευάζει χτένια για περισσότερα από 110 χρόνια. Σήμερα τα χτένια της κατασκευάζονται είτε από χάλυβα, είτε από ανοξείδωτο ατσάλι, και εξακολουθούν να γίνονται με τον παραδοσιακό τρόπο κατασκευής χρησιμοποιώντας τα καλύτερα υλικά. Ένα ειδικά επεξεργασμένο νήμα χρησιμοποιείται ως σύνδεσμος στην κατασκευή των χτενιών για να κρατάει τα δόντια στην θέση τους. Το ύψος των χτενιών είναι 11,7 εκατοστά. Τα χτένια περιβάλλονται από πλαστικό πλαίσιο κι έτσι προστατεύονται από την σκόνη και την υγρασία κατά την μεταφορά και την φύλαξη. Η επιλογή ενός χτενιού θα πρέπει να γίνεται βάση του μήκους του χτενιού και τον κωδικό αριθμό του. Ο κωδικός αυτός αριθμός αντιστοιχεί στον αριθμό των δοντιών ανά 10 εκατοστά.

Οι κωδικοί αριθμοί για τα χτένια (δόντια/10 εκατοστά) είναι :

Νο 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110 και 120

Τα κοινά μήκη είναι 60, 70, 80, 90, 100 ,110, 120, 130, 140, 150, 160, 185, και 200 εκατοστά

Κωδικός Χτένια Νο 20, 25, 30 & 35 (δόντια/10εκατ.)  
3020060 60 εκατοστά 65,00 €
3020070 70 εκατοστά 72,00 €
3020080 80 εκατοστά 78,00 €
3020100 100 εκατοστά 86,00 €
3020110 110 εκατοστά 97,00 €
3020120 120 εκατοστά 102,00 €
3020130 130 εκατοστά 116,00 €
3020140 140 εκατοστά 121,00 €
3020150 150 εκατοστά 127,00 €
3020160 160 εκατοστά 141,00 €
3020185 185 εκατοστά 164,00 €
3020200 200 εκατοστά 188,00€
     
Κωδικός Χτένια Νο 40, 45 & 50 (δόντια/10εκατ.)  
3040060 60 εκατοστά 73,00 €
3040070 70 εκατοστά 83,00 €
3040070 80 εκατοστά 92,00 €
3040100 100 εκατοστά 100,00 €
3040110 110 εκατοστά 113,00 €
3040120 120 εκατοστά 118,00 €
3040140 130 εκατοστά 132,00 €
3020140 140 εκατοστά 137,00 €
3040150 150 εκατοστά 143,00 €
3040160 160 εκατοστά 165,00 €
3040185 185 εκατοστά 186,00 €
3040200 200 εκατοστά 204,00€
     
Κωδικός Χτένια Νο 60 & 70 (δόντια/10εκατ.)  
3060060 60 εκατοστά 83,00 €
3060070 70 εκατοστά 91,00 €
3060080 80 εκατοστά 100,00 €
3060100 100 εκατοστά 108,00 €
3060110 110 εκατοστά 121,00 €
3060120 120 εκατοστά 126,00 €
3060130 130 εκατοστά 143,00 €
3060140 140 εκατοστά 148,00 €
3060150 150 εκατοστά 156,00 €
3060160 160 εκατοστά 184,00 €
3060185 185 εκατοστά 208,00 €
3060200 200 εκατοστά 228,00€
     
Κωδικός Χτένια Νο 80 & 90 (δόντια/10εκατ.)  
3080060 60 εκατοστά 91,00 €
3080070 70 εκατοστά 99,00 €
3080080 80 εκατοστά 112,00 €
3080100 100 εκατοστά 121,00 €
3080110 110 εκατοστά 137,00 €
3080120 120 εκατοστά 142,00 €
3080130 130 εκατοστά 164,00 €
3080140 140 εκατοστά 169,00 €
3080150 150 εκατοστά 176,00 €
3080160 160 εκατοστά 199,00 €
3080185 185 εκατοστά 232,00 €
3080200 200 εκατοστά 250,00€
     
Κωδικός Χτένια Νο 100 (δόντια/10εκατ.)  
3100060 60 εκατοστά 100,00 €
3100070 70 εκατοστά 112,00 €
3100080 80 εκατοστά 126,00 €
3100100 100 εκατοστά 134,00 €
3100110 110 εκατοστά 148,00 €
3100120 120 εκατοστά 153,00 €
3100130 130 εκατοστά 171,00 €
3100140 140 εκατοστά 177,00 €
3100150 150 εκατοστά 184,00 €
3100160 160 εκατοστά 212,00 €
3100185 185 εκατοστά 245,00 €