210 8827955
6944705000
6944880923

Άγκιστρο νήματος

Κωδικός: 3905

Άγκιστρο νήματος με ξύλινη λαβή.

Τιμή 16€

Άγκιστρο νήματος

Άγκιστρο νήματος

Κωδικός: 3905

Άγκιστρο νήματος με ξύλινη λαβή.

Τιμή 16€