210 8827955
6944705000
6944880923

Άγκιστρο μιταριού

Κωδικός: 3920

Άγκιστρο μιταριού για πέρασμα του στημονιού μέσα από το μάτι του μιταριού.

Τιμή : 18€

Άγκιστρο μιταριού

Άγκιστρο μιταριού

Κωδικός: 3920

Άγκιστρο μιταριού για πέρασμα του στημονιού μέσα από το μάτι του μιταριού.

Τιμή : 18€