210 8827955
6944705000
6944880923

Στήριγμα για καρούλια

Κωδικός: 4714

Βάση για καρούλια

Στέρεη επιδαπέδια βάση, βερνικωμένη, με ύψος 82 και πλάτος 42 εκατοστά, απόσταση ανάμεσα στις βέργες 9,5 εκατοστά, ωφέλιμο χώρο για το κάθε καρούλι 16,5 εκατοστά. Δέχεται 14 καρούλια.

 

Τιμή 143€

Στήριγμα για καρούλια

Στήριγμα για καρούλια

Κωδικός: 4714

Βάση για καρούλια

Στέρεη επιδαπέδια βάση, βερνικωμένη, με ύψος 82 και πλάτος 42 εκατοστά, απόσταση ανάμεσα στις βέργες 9,5 εκατοστά, ωφέλιμο χώρο για το κάθε καρούλι 16,5 εκατοστά. Δέχεται 14 καρούλια.

 

Τιμή 143€