210 8827955
6944705000
6944880923

Τελάρο ιδιάσματος

Κωδικός: 4705

Το τελάρο ιδιάσματος κατασκευάζεται σε δύο διαστάσεις, Η μικρή διάσταση  (90 x 90 εκατοστά) επιτρέπει ίδιασμα στημονιού μέχρι 11 μέτρα, ενώ η μεγαλύτερη διάσταση (120 x 120 εκ.) επιτρέπει ίδιασμα στημονιού μέχρι 16 μέτρα.

 

Τιμή 150€ το μικρότερο τελάρο και 220€ το μεγαλύτερο τελάρο

Τελάρο ιδιάσματος

Τελάρο ιδιάσματος

Κωδικός: 4705

Το τελάρο ιδιάσματος κατασκευάζεται σε δύο διαστάσεις, Η μικρή διάσταση  (90 x 90 εκατοστά) επιτρέπει ίδιασμα στημονιού μέχρι 11 μέτρα, ενώ η μεγαλύτερη διάσταση (120 x 120 εκ.) επιτρέπει ίδιασμα στημονιού μέχρι 16 μέτρα.

 

Τιμή 150€ το μικρότερο τελάρο και 220€ το μεγαλύτερο τελάρο