210 8827955
6944705000
6944880923

Τελάρο ιδιάσματος

Κωδικός: 4705

Διαστάσεων 90 x 90 εκατοστών. Με 21 καβίλιες.

 

Τιμή 120€

Τελάρο ιδιάσματος

Τελάρο ιδιάσματος

Κωδικός: 4705

Διαστάσεων 90 x 90 εκατοστών. Με 21 καβίλιες.

 

Τιμή 120€