210 8827955
6944705000
6944880923

Καβίλιες ιδιάσματος

Κωδικός: 4710

Κατάλληλες για κοντό και στενό ίδιασμα. Συνοδεύονται από σφιγκτήρες για την στερέωση τους σε τραπέζι.

Τιμή 40€

Καβίλιες ιδιάσματος

Καβίλιες ιδιάσματος

Κωδικός: 4710

Κατάλληλες για κοντό και στενό ίδιασμα. Συνοδεύονται από σφιγκτήρες για την στερέωση τους σε τραπέζι.

Τιμή 40€