210 8827955
6944705000
6944880923
  • ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  • 11 Ιουλίου 2016
Τα πρώτα δοκιμαστικά βήματα σε έναν μικρό αργαλειό Inkle είναι συνήθως διερευνητικά του ποιες είναι οι δυνατότητες ύφανσης πάνω σε μία ... Δείτε περισσότερα