210 8827955
6944705000
6944880923

Μάλλινο νήμα Νο 4418

Κωδικός:

Μάλλινο ελληνικό νήμα μονόκλονο (λεπτό) σε υπόλευκο φυσικό χρώμα (Νο 4418)

Τιμή 24,80 ευρώ το κιλό. Διατίθεται σε κουβάρι των 100 γρμ περίπου.

Μάλλινο νήμα Νο 4418

Μάλλινο νήμα Νο 4418

Κωδικός:

Μάλλινο ελληνικό νήμα μονόκλονο (λεπτό) σε υπόλευκο φυσικό χρώμα (Νο 4418)

Τιμή 24,80 ευρώ το κιλό. Διατίθεται σε κουβάρι των 100 γρμ περίπου.